6 Nisan 2012 Cuma

Karakollardaki kameraların çalışmayışı üzerine soru önergesi


Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla
Sırrı Süreyya Önder
İstanbul Milletvekili


Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılından bu yana süren iktidarında özellikle işkencenin azaldığına, failimeçhullerin ortadan kalktığına dair vurgu yapmaktadır. Ancak, Festus Okey gibi vak'alar da göstermiştir ki tüm bunlar istatisiki yanılsamalar olup Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu özellikle gözaltı süreçlerinde polislerce çiğnenmekte, gözaltı süreçlerinde 2007'den bu yana gerçekleşen 24 ölümün kamera kaydı aynı gerekçeyle – kameraların bozuk olması yahut kayıtta olmamaları – bulunmamaktadır.

Her yıl bütçe görüşmelerinde bir kalem olarak var olan ve gerekli payı alan iç güvenlik kurumlarının özdenetimini sağlayacak kamera mekanizmalarında meydana gelen bu aksaklıklara dair bakanlıkça araştırma başlatılmış mıdır?

İlgili karakollardaki ölümleri kaydedemeyen ve ne hikmetse hep bozuk çıkan kameraların ihalelerinde herhangi bir sorun tespit edilmiş ya da konuyla ilgili bir çalışma yapılmış mıdır?

Kameraların kapalı olmasında polis kusuru var mıdır yahut kameraların polisçe kapatılmış olması mümkün müdür?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder